Fr. Luigi Giussani

Beknopte bibliografie

The Life of Luigi Giussani van Alberto Savorana is de accurate biografie van de stichter van CL: niet alleen reconstrueert zij voor het eerst de menselijke weg van de priester, maar zij laat de lezers ook zien wat zijn erfenis is voor het leven van de mensen en van de Kerk.

Van de verschillende aan don Giussani en aan de geschiedenis van CL gewijde boeken, noemen we hier Massimo Camisasca’s In cammino dentro il mondo [A Journey Within the World], dat de periode van 1954 tot 1984 bestrijkt.

Tijdens zijn leven heeft don Giussani talrijke teksten gepubliceerd. Zoals hijzelf zei, ‘wat we willen is de redelijkheid en het nut voor de hedendaagse mens laten zien van dat antwoord op het drama van het bestaan dat ‘christelijke gebeurtenis’ heet’. De belangrijkste uitgever in Italië is Rizzoli (naast Jaca Book, San Paolo, Marietti, Sei, Piemme). Er bestaan heel veel vertalingen, van Engelse tot Chinese en Arabische.

Van de belangrijkste titels noemen we:
 • De drie delen van het ‘ParCours’: Het religieuze zintuig (2017), Aan de oorsprong van de christelijke claim (2018) en Waarom de Kerk (2019)
 • Het risico van de opvoeding (2011)
 • Is it Possible to Live This Way? (2008)
 • The Journey to Truth is an Experience (2006)
 • L’avvenimento cristiano. Uomo Chiesa Mondo [De christelijke geberutenis. Mens Kerk Wereld] (2013)
 • The Work of the Movement. The Fraternity of Communion and Liberation (2005)
 • L’io, il potere, le opere [Het ik, de macht, de werken] (2000)
 • L’autocoscienza del cosmo [Het zelf-bewustzijn van de kosmos] (2000)
 • Che cos’è l’uomo perché te ne curi? [Wat is de mens dat Gij naar hem omziet?] (2015)
 • L’attrattiva Gesù [De aantrekking Jezus] (1999)
 • Generating Traces in the History of the World: New Traces of the Christian Experience (2010), geschreven samen met Stefano Alberto en Javier Prades
 • Il senso di Dio e l’uomo moderno [De zin voor God en de moderne mens] (2015)
 • Le mie letture [Wat ik gelezen heb] (2008)
 • La familiarità con Cristo. Meditazioni sull’anno liturgico [De vertrouwdheid met Christus. Medidaties over het kerkelijk jaar] (2008)
 • Sul senso religioso [Over het religieuze zintuig] (2009), met teksten van Giovanni B. Montini en Luigi Giussani
 • De delen van de reeks ‘De boeken van Luigi Giussani – L’Equipe’: Dall’utopia alla presenza [Van utopie naar aanwezigheid] (1975-1978), Certi di alcuni grandi cose [Zeker van enkele grote dingen] (1979-1981), Uomini senza patria [Mensen zonder vaderland] (1982-1983), Qui e ora [Hier en nu] (1984-1985), L’io rinasce in un incontro [Het ik wordt herboren in een ontmoeting] (1986-1987), Ciò che abbiamo di più caro [Wat ons het dierbaarst is] (1988-1989), Un evento reale nella vita dell’uomo [Een reële gebeurtenis in het leven van de mens] (1990-1991) en In cammino [Onderweg] (1992-1998).


De complete bibliografie is te vinden op de website scritti.luigigiussani.org, waar het ook mogelijk is alle werken in het Italiaans en enkele in het Engels te raadplegen en de uitgavegeschiedenis van elke tekst te leren kennen.

De complete lijst van teksten die in de handel zijn is te vinden in de sectie Publicaties op deze website, waar het ook mogelijk is online boeken te kopen.