Fr. Luigi Giussani

Ter gedachtenis

Dienaar Gods, Missen bij de jaargetijden, gebed, openingstijden van de begraafplaats
Dienaar Gods
In 2012 heeft de aartsbisschop van Milaan het zalig- en heiligverklaringsproces van don Giussani geopend. Het Secretariaat voor de zaligverklaring is het referentiepunt voor initiatieven rondom zijn gedachtenis en voor het gebruik van relevant materiaal.

Secretariaat voor de zaligverklaring (Postulazione della causa):
Via De Notaris 50
I-20128 Milaan
Italië
e-mail: segreteriapostulazione@luigigiussani.org

"Om tegemoet te komen aan een vraag die in het leven van velen is opgekomen sinds het zaligverklaringsproces van don Giussani is begonnen, namelijk om op ordelijke wijze en in overeenstemming met de ware natuur van zijn charisma, zijn voorspraak te kunnen inroepen, heeft de Fraterniteit het bevoegde kerkelijke gezag gevraagd een gebed goed te keuren, dat bestemd is – attentie! – voor privé-devotie, de enige die de Kerk toestaat voor een Dienaar Gods, wat don Giussani op dit moment is. Deze goedkeuring heeft het kerkelijk gezag verleend.
We verzoeken jullie dringend geen andere aanroepingsvormen te schrijven of te verspreiden. De Fraterniteit keurt elk ander initiatief af."
(Julián Carrón pr.)

O Barmhartige Vader, wij danken U
omdat Gij aan Uw Kerk en de wereld
de Dienaar Gods Luigi Giussani geschonken hebt.
Met zijn gepassioneerde leven
heeft hij ons geleerd de hier en nu aanwezige Jezus Christus
te kennen en te beminnen
en Hem met nederige zekerheid te vragen
dat ‘het begin van iedere dag
een ja mag zijn tot de Heer die ons omhelst
en de akker van ons hart vruchtbaar maakt
opdat Zijn werk in de wereld tot vervulling kome:
de overwinning over de dood en het kwaad’.
Geef ons, o Vader,
op voorspraak van don Giussani
en volgens Uw wil,
de genade die wij afsmeken,
in de hoop dat hij spoedig
onder Uw heiligen zal worden geteld.
Door Christus, onze Heer. Amen


Veni Sancte Spiritus. Veni per Mariam.

Download de gebedskaart in pdf-formaat.

Historisch Archief
Documenten (originelen of kopieën, ook digitale) over don Giussani (kaarten en brieven, teksten van lezingen en bijeenkomsten, audio- en video-opnamen, foto’s), kunnen gestuurd worden naar het Historisch Archief; ze zullen met zorg en discretie bewaard worden.
Historisch Archief van CL
Via De Notaris 50
I-20128 Milaan
Italië
tel. +39 02 66595088, fax +39 02 66594670
clarchivio@comunioneliberazione.org
by mail: Via De Notaris 50 - 20128 Milan (Italy)

Bezoek aan het graf
Don Giussani’s graf bevindt zich op de Monumentale Begraafplaats te Milaan, Piazzale Cimitero Monumentale
tel. +39 02 88465600, informatie: www.comune.milano.it

Openingstijden
Van dinsdag tot zondag: 8.00-18.00 (toegang tot 17.00 uur). Gesloten op maandag, tenzij het een feestdag is
Op 1 januari, Paaszondag en -maandag, 1 mei, 2 juni, 15 augustus, 8, 25 en 26 december zijn de openingstijden: van 8.00 tot 13.00 uur.

Mistijden in de kapel van de Begraafplaats (tel. +39 02 29001682)
dinsdag t/m vrijdag: 11.00 uur
zaterdag: 9.00 en 11.00 uur
zondag: 10.00 en 11.30 uur

Jaargetijden
De jaargetijden van het overlijden van don Giussani, dat plaatsvond op 22 februari 2005, worden in heel de wereld gevierd met liturgische bijeenkomsten.
Mededelingen en informatie kunnen per e-mail gestuurd worden aan:
eventi@comunioneliberazione.org

Cimitero Monumentale, Milaan