'Het christendom is allereerst een gebeurtenis’

Een interview in het Katholiek Nieuwsblad met Julián Carrón, onlangs nog in Nederland voor de presentatie van Sporen trekken in de geschiedenis van de wereld. “Giussani heeft mij een christendom vol aantrekkingskracht laten ontdekken.”
Francesco Paloni

Een typisch Hollandse, regenachtige dag vormde het decor van het eerste bezoek van de Spaanse priester en theoloog Julián Carrón aan Nederland. De voorzitter van de beweging Comunione e Liberazione, in het Nederlands Gemeenschap en Bevrijding, was vorige maand in ons land voor de presentatie van Sporen trekken in de geschiedenis van de wereld. Dat boek van de Italiaanse priester Luigi Giussani dat in 1998 verscheen is nu ook in het Nederlands beschikbaar.

U schreef niet mee aan dit boek, maar heeft het wel zien ontstaan. Wat heeft u er persoonlijk het meeste in getroffen?
“Het concept van het christendom dat erin te vinden is. We zijn geneigd het christendom te beperken tot bepaalde deelaspecten die waar zijn, maar die het vervormen tot een karikatuur. Het christendom wordt vaak gereduceerd tot een ethiek, een serie waarden of een leer. Maar het christendom is allereerst een gebeurtenis. Wanneer we het Evangelie lezen, zien we dat de leerlingen geen leer of ethiek tegenkomen, maar een persoon die hen fascineert. Stel dat iemand verliefd wordt. Dat is een gebeurtenis, het gebeurt hem. Wat hem aantrekt en echt overtuigt om te trouwen, is dat hij een persoon heeft ontmoet die betekenisvol is voor zijn leven. Wij denken soms dat wij het christendom kunnen creëren, terwijl het iets is dat gebeurt en ons verbaast. Dat is de wezenlijke boodschap die door Giussani verder wordt ontwikkeld in het boek.”

Hoe kan men dit denken toepassen in de huidige tijd?
“Tegenwoordig heeft een soort nihilisme de overhand: niets is aantrekkelijk genoeg om mensen mee te slepen. We worden heen en weer geslingerd, zonder dat iets ons werkelijk interesseert. Het christendom kan een antwoord bieden op dit nihilisme, omdat het feit dat het Mysterie vlees is geworden, op historische wijze antwoord geeft op dit ‘niets’ waaronder wij zijn bedolven. Het is zeer belangrijk om de aard van het christendom te begrijpen. Ieder ander antwoord, ook al is het gedeeltelijk juist, is niet in staat om ons aan te trekken en een antwoord te geven op dit nihilisme. Het christendom gaat om een ontmoeting met God die niet abstract is. God spreekt niet op abstracte wijze over de liefde, Hij laat zijn Zoon vlees worden. Net zoals iemand niet verliefd wordt door een les over de liefde, maar verliefd wordt op een persoon.”
(...)