Boris Gudziak (Catholic Press Photo)

Oekraïne: bescherm uw hart

Zijn verhaal, over zijn gemartelde land en over een volk dat niet opgeeft. In het april nummer van Traces spreekt Mgr. Borys Gudziak, metropolitaan aartsbisschop van Philadelphia van de Oekraïens-katholieke kerk, over zijn volk dat niet opgeeft.
Luca Fiore

"Ik kwam aan bij de New York Encounter net na terugkomst van mijn laatste reis naar Oekraïne, waar ik het drama van mijn volk heb gezien. Ik bezocht een parochie in het centrum van Lviv waar de begrafenissen van driehonderd soldaten werden gehouden. Stel je voor wat het voor een priester betekent om dicht bij al deze moeders, vrouwen en dochters te zijn. Toen ik bij de Encounter aankwam, was ik daarentegen onder de indruk van de sfeer van vreugde en vriendschap waarmee ik werd begroet. Ik ontmoette goed opgeleide, nieuwsgierige mensen, vrij van de hedendaagse partijen waarin men zelfs binnen de kerk partij kiest, mannen en vrouwen die zoeken naar diepgang en authenticiteit, een zoeken dat vrede genereert. Dat is de taak van de kerk."
Monseigneur Borys Gudziak, de metropolitaanse aartsbisschop van het Oekraïens-katholieke aartsdiocees van Philadelphia, sprak tijdens het evenement in New York samen met monseigneur Gabriele Caccia, apostolisch nuntius bij de Verenigde Naties, over het thema "Vrede op aarde". Bij die gelegenheid zei Gudziak: "Vrede is echt iets goddelijks. Het is het leven van de Drie-eenheid. Oorlog, invasie en imperialisme daarentegen zijn het werk van de duivel. Oorlog is een schending van alle geboden. Het is een schending van Gods wil. Het is de taak van de kerk om ons daaraan te herinneren; zij moet ons helpen te leven naar wat God van ons vraagt. Het gebed en de erkenning dat wij in de aanwezigheid van de Heer zijn, zijn van fundamenteel belang. Prediking van het evangelie, aandacht voor Gods woord in alle omstandigheden, maar vooral in oorlogstijd, hebben grote betekenis. Momenten van gebed, meer dan protesten, laten mensen achter met een gevoel van vrede." Geboren in 1960 in Syracuse, New York, uit Oekraïense ouders en voormalig rector van de Katholieke Universiteit van Lviv, begint de aartsbisschop over zijn afkomst als hij verslag doet van de laatste twaalf maanden die zijn volk heeft meegemaakt.

Wat is uw ervaring vanaf 24 februari 2022 tot nu?
Ik ben opgegroeid als kind van vluchtelingen. Mijn ouders vluchtten tijdens de Tweede Wereldoorlog (waarin zeven miljoen inwoners van het Oekraïense land werden gedood) en ontmoetten elkaar in New York. Een zus van mijn moeder stierf in het verzet, en de ouders van mijn vader begroeven acht van hun tien kinderen. Dan was er de grote hongersnood die Stalin in de jaren dertig veroorzaakte, de genocide op de Oekraïense Joden onder de nazi-bezetting, en de vervolging van de kerk onder de Sovjet-Unie... Allemaal verhalen van oorlog en vernietiging. De grootschalige Russische invasie, na acht jaar oorlog in de Donbass en de bezetting van de Krim, heeft me op een nieuwe en levendige manier doen terugdenken aan al deze gebeurtenissen uit het verleden. Ik denk dat veel van mijn medeburgers ook over deze dingen hebben nagedacht.

Een nieuwe aanslag op een gewond lichaam.
Ik ben historicus en heb twintig jaar lang informatie verzameld over de vervolgde kerk in de Sovjet-Unie. De Oekraïense Grieks-katholieke kerk was van 1946 tot 1989 de grootste illegale kerk ter wereld. In 1945 werden al onze bisschoppen gearresteerd. Honderden priesters werden met hun gezinnen naar Siberië gestuurd omdat zij weigerden de band met Rome te verbreken. In die tijd was de Oekraïense oosters-katholieke kerk zeer diep geworteld in het weefsel van de samenleving in de westelijke regio's van het land. De priester was een leider van de gemeenschap en zijn vrouw kon onderwijzeres, koordirecteur of theaterorganisator zijn. Hun kinderen werden vaak lid van de intelligentsia. Deze kerk was een realiteit die door haar verbondenheid met de universele kerk een band had met de buitenwereld, zelfs een canonieke, die haar moeilijker te controleren maakte. Daarom wilde Stalin haar laten verdwijnen. Vandaag is er in de bezette oostelijke gebieden geen enkele katholieke priester meer over, en op de Krim worden degenen die overblijven vervolgd.

U bent zes keer in Oekraïne geweest sinds het begin van de invasie. Wat heeft u gezien?
Een getraumatiseerd volk, geconfronteerd met dagelijkse bombardementen, zowel de eigenlijke bombardementen als die van de krantenkoppen. Elke Oekraïner kijkt vijf of meer keer per dag naar het nieuws om te weten te komen wat er vannacht is gebeurd en welke gebieden zijn getroffen. Ze willen weten of familie en vrienden nog in leven zijn. Er is een smartphone-app die aanslagen meldt. Dit alles veroorzaakt dubbel zoveel stress. Ik moedig mensen aan hun telefoon uit te zetten. In de eerste twee maanden van de invasie hebben zeven miljoen mensen het land verlaten en zijn nog eens zeven miljoen mensen ontheemd geraakt. Ik kan me geen andere gebeurtenis in de geschiedenis herinneren waarbij veertien miljoen mensen in zo'n korte tijd hun huis moesten verlaten. Velen zijn sindsdien teruggekeerd, maar de exodus is niet gestopt. Bij dit drama komt nog de scheiding van gezinnen, omdat de krijgswet mannen tussen achttien en zestig jaar verbiedt naar het buitenland te gaan. Daarbij komt nog het trauma van het geweld tegen burgers. Ik denk niet dat je nog kunt twijfelen aan wat er in Bucha is gebeurd. Ik sprak met mensen die gemarteld werden, weduwen, ouders die hun kinderen verloren, jongeren die hun vrienden verloren, soldaten die verminkt of verlamd werden. Het verbaast me dat onder de honderden en honderden mensen die ik heb ontmoet, niemand zei: "We moeten ons overgeven." Ik zeg niet dat er geen Oekraïners zijn die dat denken. Maar het is nooit bij me opgekomen om hen te ontmoeten.

Wat is de oorsprong van dit geweld?
Adam grijpt de vrucht die tot de dood leidt. Dit "grijpen" is de oorsprong van alle geweld. God heeft ons alles gegeven en gezegd: "Leef dit geschenk." Oorlog is "het grote grijpen"; het is een schending van alle geboden. Het is het nemen van andermans leven, het is het nemen van andermans land, het verplettert menselijkheid, cultuur en creativiteit. Toch zie ik niet alleen geweld.

Wat betekent dat?
Mensen gaan door met leven. Ze praten niet veel, maar ze doen dingen, ze handelen. Het land gaat door. We hebben een ongelooflijke golf van solidariteit gezien. Ik zie beginselen van de sociale leer van de kerk in actie: de verdediging van de menselijke waardigheid en de solidariteit, maar ook de praktijk van de subsidiariteit en het streven naar het algemeen welzijn. Vandaag leven zeven miljoen mensen bij anderen thuis of in religieuze of culturele instellingen. Het is veelzeggend dat er met veertien miljoen ontheemden geen vluchtelingenkampen nodig zijn geweest. Ook in het buitenland is er een enorme mobilisatie geweest, in Europa en ook in de Verenigde Staten, Canada en andere landen. Als ik met Oekraïners praat, vragen ze me altijd de mensen te bedanken die hen helpen.

De paus blijft oproepen tot vrede en dialoog.
Vrede is het einde van oorlog, maar daarvoor is rechtvaardigheid nodig. En de enige die de oorlog kan stoppen is president Poetin. Oekraïne heeft er geen belang bij Rusland aan te vallen, maar de Oekraïners kunnen niet stoppen met zichzelf te verdedigen. Als ze dat doen, zal er geen Oekraïne meer zijn, met zijn taal en zijn oosterse kerk. De paus vraagt ons altijd om niet abstract te zijn. Voor Jezus is het hoogste gebod "heb God en je naaste lief", en om uit te leggen wat "heb je naaste lief" betekent, vertelt de paus de parabel van de barmhartige Samaritaan. Jezus houdt van degene die het slachtoffer herkent en helpt. Het criterium voor vrede moet de positie van het slachtoffer zijn. En hier is het slachtoffer duidelijk. Oekraïne heeft historisch gezien zijn optie voor vrede getoond.

In welk opzicht?
Ik doel op het Memorandum van Boedapest dat in 1994 werd ondertekend en waarin Oekraïne zijn kernwapenarsenaal (toen het op twee na grootste ter wereld) opgaf op voorwaarde dat zijn veiligheid, onafhankelijkheid en territoriale integriteit zouden worden gerespecteerd. Dat document werd ondertekend door de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Rusland. In dat jaar telde het Oekraïense leger 900.000 man, maar in 2014 was dat aantal teruggelopen tot 150.000. Dit was een daad van vertrouwen in menselijkheid, in vrede, in de mogelijkheid van co-existentie tussen volkeren. Deze stappen van de Oekraïense staat en het Oekraïense volk worden vaak vergeten. Het antwoord was oorlog.

En wat betekent "je vijanden liefhebben" voor u?
Allereerst bid ik voor de bekering van de indringers. Een vriend, een Italiaan, raadde me in de nasleep van de invasie aan om "je hart te beschermen". En daar heb ik elke dag aan gewerkt. Het is moeilijk, vooral voor degenen die familieleden hebben verloren, en in het licht van martelingen en oorlogsmisdaden. In een wereld die gedomineerd wordt door individualisme en relativisme, waar alles wordt behandeld als iets dat gekocht en verkocht kan worden, zijn er mensen in Oekraïne die zeggen: "Ja, mijn leven is belangrijk. Maar er is iets dat nog belangrijker is: de waarheid. Er is waarheid en er zijn leugens. Er is goed en er is kwaad. En ik ben bereid mijn leven te riskeren om het goede te bevestigen. En ik kan dat doen omdat God aanwezig is. Zelfs als ik sterf, zal ik niet falen."

Wat kunnen we doen voor de vrede?
Bidden, geïnformeerd worden, anderen informeren over de feiten, en help waar en hoe je kunt. Er zijn zoveel humanitaire noden, zelfs bij u in de buurt.