Jeruzalem, het Heilig Graf (Catholic Press Photo)

"Alleen God kan echte vrede geven"

CL sluit zich aan bij de oproep van kardinaal Pierbattista Pizzaballa voor een dag van gebed en vasten voor vrede op dinsdag 17 oktober. Hier de woorden van Davide Prosperi en van de patriarch

Gemeenschap en Bevrijding sluit zich aan bij de uitnodiging van de Latijnse patriarch van Jeruzalem, kardinaal Pizzaballa, om dinsdag 17 oktober te wijden aan gebed, vasten en onthouding voor vrede en verzoening.

Davide Prosperi, voorzitter van de Fraterniteit van Gemeenschap en Bevrijding, verklaart:
"We delen ten diepste de recente woorden van paus Franciscus: 'Terrorisme en extremisme helpen niet om een oplossing te vinden voor het conflict tussen Israëli's en Palestijnen, maar wakkeren haat, geweld en wraak aan, waardoor beide partijen lijden.' Het Midden-Oosten heeft geen behoefte aan oorlog maar aan vrede, een vrede die gebaseerd is op rechtvaardigheid, dialoog en de moed van broederschap".
Door uiting te geven aan onze innige verbondenheid met de vele onschuldige mensen die momenten van enorm verdriet en dood meemaken, en zonder de verantwoordelijkheid te vergeten van degenen die aanvallen, voelen we ons des te meer geroepen om ons bewust te worden van het feit dat de mens onmachtig is en dat alleen God echte vrede kan geven.
Verankerd in de oneindige liefde die Christus - die geboren werd in datzelfde land dat nu zo in nood verkeert - aan ieder mens gaf als een weg naar vervulling, laten we Hem in gebed elk van onze kleine maar noodzakelijke pogingen aanbieden om plaatsen van dialoog en broederschap te bouwen, zoals Franciscus ons vraagt te doen.
Zo sluiten wij ons, in eenheid met de Kerk en allen die werkelijk naar vrede verlangen, aan bij de uitnodiging van kardinaal Pizzaballa. De beweging zal zich organiseren op persoonlijk, familiaal en gemeenschapsniveau om deze dag van toewijding aan God op gepaste wijze te beleven, waarbij we het ook beschouwen als een concreet moment van ontmoeting en zending naar alle mensen."

DE OPROEP
"God is geen God van wanorde, maar van vrede"
(1 Kor 14,33)

Dierbare broeders en zusters, moge de Heer ons inderdaad Zijn vrede geven!

De pijn en ontzetting over wat er gebeurt is groot. Opnieuw bevinden we ons midden in een politieke en militaire crisis. We zijn plotseling geplaatst in een zee van ongekend geweld. De haat, die we helaas al veel te lang ervaren, zal nog toenemen en de geweldsspiraal die daar het gevolg van is, zal nog meer verwoesting aanrichten. Alles lijkt te spreken van de dood.
Toch willen we in deze tijd van verdriet en ontzetting niet machteloos blijven staan. We kunnen de dood en zijn angel (1 Kor 15:55) niet het enige woord laten zijn dat we horen.
Daarom voelen we de behoefte om te bidden, om ons hart te richten op God de Vader. Alleen zo kunnen we de kracht en kalmte putten die nodig zijn om deze moeilijke tijden te doorstaan, door ons tot Hem te wenden in gebed en voorbede, om God te smeken en tot Hem te roepen te midden van deze angst.

Namens alle kerkelijke ambstdragers van het Heilige Land nodig ik alle parochies en religieuze gemeenschappen uit voor een dag van vasten en gebed voor vrede en verzoening.
We vragen iedereen om op dinsdag 17 oktober een dag van vasten, onthouding en gebed te houden. Laten we gebedstijden organiseren met eucharistische aanbidding en met het bidden van de rozenkrans tot Onze Lieve Vrouw Maria. Hoewel waarschijnlijk in veel delen van onze bisdommen de omstandigheden geen grote bijeenkomsten toelaten, is het mogelijk om eenvoudige en sobere gemeenschappelijke momenten van gebed te organiseren in parochies, religieuze gemeenschappen en families.


Dit is de manier waarop we ondanks alles allemaal samenkomen en ons collectief verenigen in gebed, om onze dorst naar vrede, gerechtigheid en verzoening over te brengen aan God de Vader.

Met oprechte gebeden voor allen,

+Kardinaal Pierbattista Pizzaballa
Latijns Patriarch van Jeruzalem