Een vrouw na het bombardement op een Grieks-orthodoxe kerk in Gaza (foto Ansa-Dpa/Mohammad Abu Elsebah)

"Wij smeken om vrede"

CL sluit zich aan bij de dag van gebed, vasten en boetedoening op 27 oktober, die door de paus is uitgeroepen. De gemeenschappen van de beweging worden uitgenodigd om deel te nemen aan de voorgestelde initiatieven in de parochies en bisdommen

Paus Franciscus heeft opgeroepen tot een werelddag van gebed, vasten en boetedoening op vrijdag 27 oktober "om vrede af te smeken in onze tijd, vrede in deze wereld. Ik vraag alle kerken om deel te nemen door soortgelijke activiteiten te organiseren waarbij het volk van God betrokken is." Aldus de paus tijdens de algemene audiëntie op 18 oktober. De beweging sluit zich aan bij de oproep van de Heilige Vader: CL-gemeenschappen worden uitgenodigd om deel te nemen en betrokken te raken bij de initiatieven die zullen worden voorgesteld in parochies en bisdommen. "De mogelijke uitbreiding van het conflict is verontrustend," voegde de paus eraan toe, "terwijl er al zoveel oorlogsfronten open zijn in de wereld. Moge de wapens zwijgen! Laten we gehoor geven aan de roep om vrede onder de volkeren, voor de mensen, voor de kinderen! Broeders en zusters, oorlog lost geen enkel probleem op: het zaait alleen dood en verderf, wakkert haat aan en wakkert wraak aan. Oorlog annuleert de toekomst. Ik roep gelovigen op om in dit conflict slechts één kant te kiezen: die van de vrede. Maar niet met woorden - met gebed, met totale toewijding."

Om meer te weten te komen over de redenen om 27 oktober tot Dag voor de Vrede uit te roepen, nodigen we je uit om de brief van kardinaal Pierbattista Piazzaballa, Latijns Patriarch van Jeruzalem, aan zijn bisdom te lezen.

Vrijdag 27 volgt op de vastendag van dinsdag 17 oktober, afgekondigd door Pizzaballa zelf, die had opgeroepen tot gebed, vasten en boetedoening voor vrede en verzoening na het uitbreken van de oorlog tussen Hamas en Israël. Gemeenschap en Bevrijding had ook gehoor gegeven aan die uitnodiging. "Door onze innige verbondenheid uit te drukken met de vele onschuldige mensen die momenten van enorm verdriet en dood meemaken, en zonder de verantwoordelijkheid te vergeten van degenen die aanvallen," zei Davide Prosperi, voorzitter van de Fraterniteit van CL, "voelen we ons des te meer geprovoceerd om ons bewust te worden van het feit dat de mens zelf niets vermag en dat alleen God echte vrede kan geven." Hij voegde eraan toe: "Verankerd in de oneindige liefde die Christus - die geboren werd in datzelfde land dat nu zo in nood verkeert - aan ieder mens gaf als een weg naar vervulling, laten we Hem in gebed elk van onze kleine maar noodzakelijke pogingen aanbieden om plaatsen van dialoog en broederschap te bouwen, zoals Franciscus ons vraagt te doen."