“Het geloof, de vervulling van de rede”

Aantekeningen van de lezingen van Francesco Cassese en Davide Prosperi bij de Opening van het Jaar voor de volwassenen van Gemeenschap en Bevrijding in Lombardije Mediolanum Forum, Assago (Milaan) en via videoverbinding, 23 september 2023

Davide Prosperi De woorden waarmee Jezus zich tot de Vader richt op het moment dat de Zoon wordt verheerlijkt, in het Evangelie van de heilige Johannes, herinneren ons aan de diepe reden waarom we hier vandaag samen zijn om het jaar beginnen: “Heilige Vader, bewaar in uw Naam hen die Gij Mij gegeven hebt, opdat zij één mogen zijn zoals Wij. […] Wijd hen U toe in de waarheid. Uw woord is waarheid. Zoals Gij Mij in de wereld gezonden hebt, zo zend Ik hen in de wereld, en omwille van hen wijd Ik Mij aan U, opdat ook zij in waarheid aan U toegewijd mogen zijn. Niet voor hen alleen bid Ik, maar ook voor hen die door hun woord in Mij geloven, opdat zij allen één mogen zijn zoals Gij, Vader, in Mij en Ik in U: dat ook zij in Ons mogen zijn opdat de wereld gelove, dat Gij Mij gezonden hebt. Ik heb hun de heerlijkheid gegeven, die Gij Mij geschonken hebt, opdat zij één zijn zoals Wij één zijn: Ik in hen en Gij in Mij, opdat zij volmaakt één zijn en de wereld zal erkennen, dat Gij Mij hebt gezonden en hen hebt liefgehad, zoals Gij Mij hebt liefgehad.”1 Laten we de Heilige Geest aanroepen: hij alleen stelt ons in staat om in ons leven voortdurend de stem van Christus te horen.Kom Schepper Geest

Francesco Cassese Welkom, dank dat jullie hier zijn. Ik begroet iedereen die hier in Milaan aanwezig is en ook iedereen die ons via videoverbinding volgt vanuit verschillende steden in Lombardije. We willen deze dag graag beginnen met twee kleine inleidende opmerkingen. De eerste is dat de inhoud van de lezing van vandaag gebaseerd is op de inleiding en de samenvatting van Davide tijdens de Internationale Assemblee van verantwoordelijken in La Thuile, een maand geleden. Ik wil benadrukken dat de les van vandaag het resultaat is van een langdurig werk – waar we zeer dankbaar voor zijn – dat we het afgelopen jaar samen met enkele verantwoordelijken hebben gedaan. Het centrale punt van dit werk was “de christelijke ervaring”, een dimensie (dat geldt voor zowel de ervaring in het algemeen als de christelijke ervaring in het bijzonder) die heel belangrijk is in hoe don Giussani het leven en het geloof benaderde; iets waar hij vanaf het allereerste begin van onze beweging veel aandacht aan heeft besteed. Het tweede punt dat ik wil benadrukken is dat vandaag en in de komende dagen nog meer evenementen voor de Opening van het Jaar zullen plaatsvinden in de verschillende regio’s van Italië en in de landen waar we aanwezig zijn. Enkele verantwoordelijken zullen de tekst die Davide vandaag zal presenteren hernemen en mensen uit hun respectievelijke gemeenschappen vragen voor een moment van getuigenis.[...]