Een detail uit de kerstposter van 2023, met de 'Aanbidding der Wijzen', een anoniem fresco van de School van de Veertiende-eeuwse Meester van de Sacro Speco, 14e eeuw, detail. Subiaco, Klooster van de Sacro Speco, Kapel van Onze Lieve Vrouw. Foto: DeAgost

De streling van het Kind Jezus

De kleine hand rustend op het hoofd van een van de koningen die zich voorover buigt om hem te aanbidden. Dit is de kern van de afbeelding die dit jaar is gekozen voor de kerstposter van Gemeenschap en Bevrijding
Giuseppe Frangil

Het Kind laat zijn kleine hand rusten op het witharige hoofd van de koning die aan zijn voeten knielt. Dit is het detail dat ons het meest treft en ontroert in deze voorstelling van de Aanbidding der Wijzen, geschilderd door een anonieme meester rond 1330 in het Sacro Speco in Subiaco. We bevinden ons in de Kapel van de Onze Lieve Vrouw, een architectonische omgeving die aan het begin van de 14e eeuw werd toegevoegd aan dat buitengewone complex dat werd gebouwd rond de grot die werd bewoond door de heilige Benedictus tijdens de jaren van zijn kluizenaarsbestaan, tussen 497 en 500. De muren bestaan volledig uit fresco's met de verhalen van Maria door twee meesters uit een zeer vergelijkbare artistieke context die door recente studies geassocieerd worden met de Umbrische school: Giovanni, de prior van het klooster Sacro Speco in de jaren voorafgaand aan de grote pest van 1348, kwam uit Perugia. Op de muur rechts van het altaar, onder een voorstelling van de Annunciatie, vinden we twee panelen van de Geboorte en de Aanbidding der Wijzen in een logische volgorde. Beide staan onder de bescherming van een baldakijn, ondersteund door slanke houten pilaren: bijna een metafoor voor het ciborie dat in veel kerken, vooral in de Middeleeuwen, het altaar afdekte en beschermde en daarmee de plaats waar Christus fysiek aanwezig is in de Eucharistie.

De anonieme kunstenaar uit Subiaco had een precies prototype in gedachten: dat van Giotto in de Scrovegni-kapel, die in de scènes met betrekking tot de Geboorte voor de opening van de grot een bescheiden tempeltje plaatst. Er waren nog geen dertig jaar verstreken sinds de voltooiing van de Paduaanse site, maar blijkbaar was de nieuwigheid van dat meesterwerk zo groot dat het al snel grote bekendheid verkreeg. De Subiacco-meester was zeker bekend geraakt met de oplossing die Giotto had bedacht voor de Aanbidding der Wijzen, want in de Kapel van Onze Lieve Vrouw bootste hij de oplossing van de meester na door de scène 180 graden te draaien. Uit het fresco in Padua komt het idee van de oudere koning die neerknielt en de voeten van het Kind kust, dat op zijn beurt in de armen van Maria wordt gehouden. Zij is verheven en zit op een troon die voor ons onzichtbaar is. Zo wordt er een diagonale lijn getrokken tussen de drie protagonisten van de scène. In zijn eenvoud accentueert de Subiaco-meester dit motief door een meer profielaanzicht. Het effect is dat van een geheel, waarbij de handen fungeren als de tedere schakel tussen de figuren. Beginnend onderaan, zijn er die van de koning, die de voet van het kind naar zijn mond brengt om het te kussen; dan zijn er die van het kindje Jezus, die met zijn rechterhand een zegenend gebaar maakt en met zijn linkerhand het hoofd van de koning streelt; tot slot die van de moeder, die het kind vasthoudt en het tegelijkertijd lijkt te strelen.

Zie ook de poster van CL voor Kerstmis 2023

Grote prototypes zijn ook zo omdat ze altijd een ruimte van vrijheid bieden aan degenen die ze nabootsen. Dit is wat er gebeurt in de overgang van deze afbeelding van Padua naar Subiaco, waar de anonieme meester het element van de gebaren van het Kind heeft toegevoegd, terwijl Giotto in plaats daarvan de kleine Jezus volledig in doeken had gewikkeld, zijn lichaam echt en stevig aanwezig. Tegenover de stevigheid van dat model lijkt het Kind hier met gotische gratie in de ruimte van het fresco te zijn gekerfd. Maar omdat de meester zijn handen vrij heeft gelaten, kan hij ons ontroeren met dat onverwachte, tedere en eenvoudige gebaar. We kunnen het zien als een eerste vorm van Zijn gevoel van medelijden dat alle mensen omarmt - inclusief koningen - waarover don Giussani spreekt in de passage die bij deze afbeelding hoort.