Kerstmis 2023

De woorden van paus Franciscus en don Giussani op de kerstposter van Gemeenschap en Bevrijding. Dit jaar is dat de "Aanbidding van de Wijzen", een 14e-eeuws fresco in het Sacro Speco-klooster in Subiaco. Bijgevoegd is ook video-poster

Het geloof kijkt niet alleen náár Jezus, maar ook vanuit Jezus’ gezichtspunt, ziet met zijn ogen: het neemt deel aan zijn manier van kijken. Het leven van Christus opent voor de menselijke ervaring een nieuwe ruimte waarin we kunnen binnentreden. Opdat we hem zouden kunnen kennen, aanvaarden en volgen, heeft de Zoon van God ons vlees aangenomen. Het geloof in de Zoon van God, die mens werd in Jezus van Nazareth, scheidt ons niet van de werkelijkheid, maar stelt ons in staat om haar diepste betekenis te vatten, [er] opent zich een nieuwe manier.
Paus Franciscus

Wat is het belangrijkste in mijn leven? Deze mens, geboren uit de schoot van een jonge vrouw, die opgroeide als alle anderen, en stierf, besloot te sterven om de mensen te redden met wie hij zo dikwijls zijn medelijden betoond had: ‘En hij had medelijden met hen, want ze waren als een kudde zonder herder’. Als God mens is geworden, dan is deze mens het hoogste voorwerp van mijn liefde. Niets is concreter dan dit, want het verandert het heden, het verandert de manier waarop ik naar jou kijk.
Luigi Giussani

Lees ook over het op de poster afgebeelde kunstwerk: De streling van het Kind Jezus