Don Giussani in Riccione in 1973 (foto: Fraterniteit van CL)

Don Giussani: zo zal de zaak voor de zaligverklaring verlopen

Monseigneur Ennio Apeciti, hoofd van het Diocesane Bureau voor de Heiligverklaringen, legt uit hoe het proces voor de zaligverklaring van de stichter van CL zal verlopen
Annamaria Braccini

De getuigenisfase van de zaak voor de zaligverklaring van de Dienaar Gods, mgr Luigi Giussani, begint op 9 mei aanstaande. Deze mededeling werd gedaan door het aartsbisdom en een paar minuten later door het persbureau van CL.
We vroegen mgr Ennio Apeciti, hoofd van het Diocesane Bureau voor de Heiligverklaringen en aartsbisschoppelijk afgevaardigde voor de zaak van de zaligverklaring van de stichter van de beweging en van de Fraterniteit van CL, waar het allemaal om gaat en hoe dit belangrijke, tweede moment in het proces van de zaligverklaring van don Giussani is bereikt.
"Na 12 jaar gewerkt te hebben aan het verzamelen van de immense hoeveelheid documentatie met betrekking tot Giussani is het nu zaak om de zaak af te ronden door middel van een discussie, zoals de normen voorschrijven, met het volk van God. Dit houdt in dat we de getuigenissen verzamelen van een groep mensen die kunnen bevestigen of aanvullen wat de documentatie ons al heeft aangeboden," legt Apeciti uit.

Kwam de eerste aankondiging van het bisdom Milaan omdat deze nieuwe stap plaatsvindt in de context van de diocesane fase van het proces?
Dat klopt, want het proces begon in Milaan toen, 12 jaar geleden, de uitnodiging werd geaccepteerd door de toenmalige aartsbisschop, kardinaal Angelo Scola, die de publieke aankondiging deed in de Duomo op 22 februari 2012, de zevende verjaardag van de dood van de Dienaar Gods en de 30e verjaardag van de erkenning van de Fraterniteit van Gemeenschap en Bevrijding. Het proces werd voortgezet onder het episcopaat van Monseigneur Delpini, tot waar we nu zijn.

Monseigneur Ennio Apeciti (foto: Meeting Rimini)

De aartsbisschop begint de getuigenisfase in de basiliek van Sant'Ambrogio op 9 mei. Is er een specifieke reden voor deze keuze van datum en plaats?
Ja. We besloten dat de viering zou plaatsvinden op het feest van Hemelvaart omdat we, bij het lezen van de geschriften van de Dienaar Gods, verschillende verwijzingen naar deze plechtigheid vonden die hem enthousiast maakten. De basiliek van Sant'Ambrogio werd vervolgens gekozen omdat elke Ambrosiaanse priester terugverwijst naar de voorbeeldigheid van de grootste beschermheilige van onze Kerk, en omdat de kerk grenst aan de Katholieke Universiteit van Milaan waar Giussani doceerde. En omdat zowel Giussani als de beweging zeer nauw verbonden zijn met de universiteit.

Hoe wordt de viering van 9 mei georganiseerd?
Het zal een tijd van gebed zijn, omdat het in ieder geval een kerkelijk gebaar is. We zullen vespers vieren en, vóór het Magnificat, zal de aartsbisschop het woord nemen en zal het juridische gedeelte beginnen met de eed, het mandaat aan de leden van het tribunaal en het voorlezen van de notulen. Nu de nieuwe fase van de zaak is ingesteld en canoniek is geïnitieerd zal het fijn zijn om met z'n allen het Magnificat te zingen als een lofzang en dankzegging.

Is het al mogelijk om te voorspellen hoe lang de getuigenisfase zal duren?
Na de documentaire fase, die noodzakelijkerwijs erg lang was omdat we tienduizenden pagina's aan geschriften hebben moeten onderzoeken, willen we de duur van dit verdere onderzoek van bevestiging van wat al aan het licht is gekomen beperken. We zullen daarom de hoorzittingen beperken tot het aantal dat de Dicasterie voor de Heiligverklaringen aanbeveelt en dat normaal gesproken wordt gedaan door 50-60 getuigen te horen. We verwachten dus een tijdsbestek van ongeveer anderhalf jaar, maar alles zal natuurlijk afhangen van de rijkdom van de getuigenissen.

Hoe gaat de zaak dan verder?
Zodra het documentaire materiaal en de getuigenissen verzameld zijn kunnen we overgaan naar de derde fase, de zogenaamde wonderfase. Dit houdt het bestuderen en onderzoeken in of er, onder de vele genaden die Giussani al heeft verleend aan degenen die tot hem bidden, een bepaalde genade is die kan worden gedefinieerd en geïdentificeerd als een wonder.

Zie ook: Don Giussani: de getuigenisfase in het zaligverklaringsproces gaat van start

Hoe zullen de getuigenverhoren plaatsvinden? Zijn ze privé en voor een commissie?
Ze zijn vertrouwelijk, niemand kan worden toegelaten behalve ik als de aartsbisschoppelijke afgevaardigde en de notaris die ervoor zorgt dat de procedure correct en geldig is. Uiteindelijk kunnen we de postulator informeren.

Wat is het profiel van de getuigen en hebt u ze al gekozen?
Volgens de aanwijzingen van de Heilige Stoel moeten ze de verschillende gezichten van de Kerk vertegenwoordigen. We zullen dus priesters hebben, enkele bisschoppen, gewijde mannen en vrouwen en leken.
Niet alleen volwassenen, aangezien Giussani in 2005 is overleden, maar ook jongeren die kunnen vertellen hoe mgr. Giussani hen een voorbeeldige manier van getuigenis heeft laten zien.

Wordt de fase van getuigenissen openbaar gemaakt?
De verzamelde documentatie wordt overhandigd aan de Heilige Stoel, die zal beslissen. De Heilige Vader is de enige rechter die uiteindelijk, zelfs na overleg met anderen, zal verifiëren of er de elementen zijn - uit die welke we hebben verzameld - waarvoor de zaak kan doorgaan.

Uit: www.chiesadimilano.it