Davide Prosperi begroet de Heilige Vader na een privé-audiëntie (Vatican Media/Catholic Press Photo)

"Trouw aan het charisma, creatief in de wereld"

De brief van de voorzitter van de Fraterniteit van CL, Davide Prosperi, gericht aan de hele beweging na de privé-audiëntie met de Heilige Vader op zaterdag 15 juni 2024

Beste vrienden,

ik wil met jullie delen hoe blij ik was dat ik gisterenochtend, zaterdag 15 juni, samen met Don Andrea D’Auria, directeur van het Internationaal Centrum voor Gemeenschap en Bevrijding, en Marco Melato, secretaris-generaal van de Fraterniteit, op audiëntie was bij de Heilige Vader.

Al aan het einde van onze laatste ontmoeting, afgelopen januari, had de Heilige Vader de wens uitgesproken dat ik snel weer bij hem zou komen om hem te vertellen over het leven van de beweging. De paus wilde weten welke stappen we hadden genomen, ook naar aanleiding van de brief die hij mij op 30 januari had gestuurd. Tijdens de ontmoeting toonde hij grote waardering voor wat we beleven en getuigde hij van zijn liefdevolle begeleiding van onze weg. We konden de belangrijkste gebeurtenissen van het afgelopen jaar met hem delen en dieper ingaan op de inhoud van de Opening van het Jaar, de School van de Gemeenschap, de Geestelijke Oefeningen over de hoop en mijn recente toespraak over cultuur. De Heilige Vader zei dat hij zeer tevreden was, bevestigde ons in ons werk, en deelde de inhoud en de zorgen die we hem hadden voorgelegd.

Vervolgens moedigde hij ons aan om zonder aarzelen verder te gaan op de ingeslagen weg om de rijkdom van het charisma te verdiepen, en waardeerde in het bijzonder de methode van de gemeenschappelijke leiding. In dit verband sprak de paus tot ons over de noodzaak van het delen van het charisma en van medeverantwoordelijkheid in het leiderschap van de beweging. “Zonder dit,” voegde hij eraan toe, “heeft elke beweging een kort leven. Het charisma leeft voort in een geschiedenis en in een volk dat het relevant maakt.” Hij benadrukte ook dat elk charisma zichzelf moet opvatten als ten dienste van de hele Kerk, zonder er ooit afstand van te nemen, met een vernieuwde missionaire drive: “Niet navelstaren, ga naar buiten! De hele Kerk heeft dit nodig” – is een zin die de Heilige Vader verschillende keren herhaalde tijdens de audiëntie.

Op mijn vraag naar zijn beoordeling van het culturele werk dat we doen, was paus Franciscus het eens met de aanpak en benadrukte hij opnieuw dat het charisma voortdurend opnieuw actueel moet worden. Een beweging, herinnerde de Heilige Vader ons, moet trouw blijven aan haar charisma door zich met creativiteit mee te delen op elke plaats in de wereld waar ze aanwezig is.

Vrienden, ik ben echt dankbaar voor dit verrassende en vaderlijke gezelschap van de paus, die ons bemoedigt, troost en steunt in onze missionaire taak. Aan het einde van de audiëntie gaven we hem de tekst van de Geestelijke Oefeningen gepredikt door Monseigneur Giovanni Paccosi, en de paus becommentarieerde het aldus: “De hoop, de hoop… de hoop, dat is een nederige deugd.”

Vragen we de Heer dat het ons nooit aan deze hoop vol nederigheid mag ontbreken. En laten we niet vergeten te bidden voor de Heilige Vader.

Hartelijkst,

Davide Prosperi