Julián Carrón

Julián Carrón: Bezoek aan de Nederlandse gemeenschap

Op vrijdag 13 december bezoekt de president van de Fraterniteit van Comunione e Liberazione, Julián Carrón, de Nederlandse gemeenschap van deze kerkelijke beweging (Gemeenschap en Bevrijding) in Tilburg.

Het bezoek van Don Carrón aan de Nederlandse gemeenschap is ook voor een ieder een unieke gelegenheid om hem te ontmoeten: tijdens zijn bezoek aan Nederland zal Don Carrón de Nederlandse vertaling van Generare tracce nella storia del mondo [Sporen trekken in de geschiedenis van de wereld] presenteren. Geïnteresseerden kunnen deze presentatie bijwonen, opgave daarvoor via dit invulformulier.

Uitgeverij Betsaida heeft onlangs deze vertaling van Generare tracce, geschreven door Luigi Giussani, Stefano Alberto en Javier Prades, en voor het eerst in Italië uitgegeven in 1998, gepubliceerd.Over de auteurs:
Mgr. Luigi Giussani (1922-2005) was eerst godsdienstleraar in het voortgezet onderwijs en later docent ‘Inleiding in de theologie’ aan de Katholieke Universiteit van Milaan. Uit zijn opvoedingswerk is de kerkelijke beweging Gemeenschap en Bevrijding ontstaan. Zijn boeken zijn vertaald in meer dan twintig talen, waaronder in het nederlands: Het risico van de opvoeding (2011), Het religieuze zintuig (2017), Aan de oorsprong van de christelijke claim (2018) en Waarom de Kerk (2019). Sinds 2012 beschouwt de Kerk hem als ‘Dienaar Gods’.
Stefano Alberto is docent theologie aan de Katholieke Universiteit van Milaan.
Javier Prades is rector van de Kerkelijke Universiteit San Damaso te Madrid en hoogleraar systematische theologie. Tevens is hij lid van de Internationale Theologische Commissie.

Uit de inleiding:

'In de eenvoud van mijn hart heb ik U vol vreugde alles gegeven' (1)

Ik zal proberen te zeggen hoe in mij een houding ontstaan is - die God gezegend heeft zoals Hij wilde - die ik niet kon voorzien en des te minder kon willen.

1. 'Wat is dan de mens dat Gij aan hem denkt, het mensenkind dat Gij zo voor hem zorgt?' (Ps. 8,5). Mijn leven lang heeft geen vraag mij ooit zo getroffen als deze. Er is maar één Mens op de wereld geweest die mij kon antwoorden, en wel door een nieuwe vraag te stellen: 'Wat baat het de mens heel de wereld te winnen, als hij vervolgens zichzelf verliest? Of wat zal een mens kunnen geven in ruil voor zichzelf?' (Mat. 16,26; Mc. 8,36v; Luc. 9,25v)
Geen vraag heb ik ooit zó gericht gevoeld - zodat ze zelfs mijn adem liet stokken - als deze vraag van Christus!

Geen vrouw heeft ooit een andere stem over haar kind horen spreken met zo'n oorspronkelijke tederheid en onbetwistbare waardering van de vrucht van haar schoot, met een totaal positieve bevestiging van zijn bestemming; enkel de stem van de jood Jezus van Nazaret doet dat. Maar meer nog, geen mens kan zichzelf bevestigd voelen met de waardigheid van een absolute waarde, los van zijn succes. Niemand ter wereld heeft ooit zo kunnen spreken!
(...)

(1): De inleiding verwijst naar het getuigenis van Luigi Giussani tijdens de ontmoeting van Paus Johannes Paulus II met de kerkelijke bewegingen en nieuwe gemeenschappen. Sint Pietersplein, Rome, 30 mei 1998.