Actualiteit - 2022 - Page 3

Benedictus XVI (foto: Catholic Press Photo)

Brief van Benedictus XVI betreffende het rapport over misbruik

ActualiteitBenedict XVI

De emeritus paus reageert op de beschuldigingen van misbruik in het aartsbisdom München en Freising. "Wij smeken de levende God openlijk om vergeving van de zonden die wij door onze buitensporige schuld hebben begaan."

De apsis van een orthodoxe kerk (foto: Luca Fiore)

Russen en Oekraïners bidden samen voor vrede

ActualiteitLuca Fiore

De Euraziatische CL-gemeenschappen kwamen samen voor een moment van zang en gebed, aansluitend bij de intentie van de paus. "Op zo'n delicaat moment moet onze blik gericht zijn op de persoon van Christus."

(Foto: Giovanni Gimmi Garbujo)

Het ritme van het Mysterie

Actualiteit

In het januari-nummer van Traces, een gedeelte uit een dialoog met de theoloog Javier Prades, opgetekend tijdens een seminar van de Spaanse Vereniging van Gezinnen voor Gastvrijheid. De volledige tekst wordt in februari door de vereniging gepubliceerd.

Je leven geven voor het werk van een Ander

Actualiteit

Waar nog sprake is van God, wordt Hij niet langer opgevat als de zin van het leven, maar als ‘iets’ dat los staat van het dagelijkse bestaan. Zo wordt ook de werkelijkheid beroofd van haar zin en rol als teken. Hoe kunnen we uit deze situatie komen?