Tot aan de uiteinden van de wereld

Documentaire

Gemaakt bij gelegenheid van de 50e verjaardag van de beweging, door Roberto Fontolan en Emma Neri