Tot aan de uiteinden van de wereld

Documentaire
Gemaakt bij gelegenheid van de 50e verjaardag van de beweging, door Roberto Fontolan en Emma Neri