De Fraterniteit

De Fraterniteit van CL is een wereldwijde Vereniging van gelovigen die in de jaren ’80 erkend is: de eerste officiële erkenning geschiedde op 11 juli 1980 door monseigneur Matronola, abt van Montecassino; op 11 februari 1982 volgde die door de Pauselijke Raad voor de Leken. De Fraterniteit is voor volwassenen die het in vrijheid op zich nemen Christus en de Kerk te volgen volgens de methode die de stichter heeft doorgegeven (vgl. The Work of the Movement. The Fraternity of Communion and Liberation).
Halverwege de jaren zeventig verlangden enkele ciellini na hun universiteitsjaren hun toebehoren aan de Kerk, als volwassenen, te verdiepen, om te groeien als rijpe christelijke persoonlijkheden.
In de brief die Johannes Paulus II bij gelegenheid van de twintigste verjaardag van de erkenning aan don Giussani stuurde, vatte hij het doel van de Fraterniteit aldus samen: ‘Als we terugdenken aan het leven en de werken van de Fraterniteit en de beweging, dan is het eerste aspect dat ons treft, de inzet om te luisteren naar de noden van de mens van vandaag. De mens houdt nooit op te zoeken. […] Daarom wilde en wil de beweging niet een weg aanduiden, maar de weg die voert naar de oplossing van dit existentiële probleem. De weg, hoe dikwijls hebt u dat niet gezegd, is Christus. Hij is de Weg, de Waarheid en het Leven, die de persoon bereikt in de dagelijksheid van zijn bestaan. De ontdekking van deze weg geschiedt gewoonlijk dankzij de bemiddeling van andere mensen. Middels het geschenk van het geloof getekend door de ontmoeting met de Verlosser, zijn de gelovigen geroepen echo te worden van de gebeurtenis van Christus, zelf ‘gebeurtenis’ te worden’.

Stichter don Giussani heeft de Fraterniteit geleid tot zijn overlijden; sindsdien wordt ze geleid door Julián Carrón pr., die op 19 maart 2005 door de Centrale diaconie gekozen is tot president, als opvolger van de stichter.
Op dit moment telt de Fraterniteit in haar groepen – aanwezig op alle continenten – ongeveer 65.000 volwassenen, geëngageerd in hun weg naar de heiligheid, die ze erkennen als het doel van hun bestaan en van hun onderlinge vriendschap. Het toebehoren aan de Fraterniteit voorziet een beknopte regel voor persoonlijke ascese: dagelijkse gebedsmomenten, deelname aan bijeenkomsten voor geestelijke vorming, waaronder de jaarlijkse Geestelijke oefeningen, retraites en inzet voor de – ook economische – ondersteuning van charitatieve, missionaire en culturele initiatieven die de Fraterniteit zelf organiseert of ondersteunt.

‘De gelovigen zijn geroepen echo te worden van de gebeurtenis van Christus, zelf ‘gebeurtenis’ te worden’ (Johannes Paulus II)

Fraterniteit van Gemeenschap en Bevrijding
Via De Notaris 50
I-20128 Milaan
Italië
tel. +39 02 66595088
E-mail: clfrat@comunioneliberazione.org