Actualiteit - 2020 - Page 2

Don Giussani

God heeft ons gemaakt voor de vreugde

ActualiteitJulián Carrón

Uit de Corriere della Sera, uit het voorwoord van het vierde deel van de serie Cristianesimo alla prova [Christendom op de proef gesteld], een serie lessen en dialogen van Don Giussani bij de geestelijke oefeningen voor de Fraterniteit

‘Vervul het hart dat U verbeidt’

Actualiteit

Pinksteren 2020, brief van de Nederlandse bisschoppen: 'We gaan weer samen vieren, maar voorlopig met beperkingen. En dat zal ons een ongemakkelijk gevoel geven, want een viering met alleen mensen die gereserveerd hebben, is eigenlijk niet wat we willen.'

De abdij Cascinazza, nabij Milaan

Een continu 'Hier ben ik'

ActualiteitPaola Ronconi

Uit het meinummer van Traces. Pater Sergio Massalongo, prior van het Cascinazza-klooster, legt uit hoe in zijn ervaring "ons ja tegen Christus, vóór al het andere, onze bijdrage is tot de redding van elke man en vrouw vandaag".

Johannes Paulus II op de dag van zijn uitverkiezing

'Karol, hou je van me?'

ActualiteitMarina Ricci

Op 18 mei 2020 werd Johannes Paulus II geboren. Een man en een herder die de geschiedenis van de wereld en de kerk heeft veranderd, vanaf het Solidarnosc-tijdperk tot in de dagen van zijn ziekte. En altijd met het antwoord op die vraag in zijn hart.

Rembrandt van Rijn: 'De Hovernier' (1638),  Royal Collection, Buckingham Palace, Londen

Hoop voor wie lijden en dankbaar als er Iemand is om te bedanken

ActualiteitBernadette

'Ik kan alleen gelijktijdig van zowel lijden als vreugde bewust zijn als ik ze beleef in relatie met God.' Getuigenis van Bernadette tijdens de School van de Gemeenschap die werd ingeleid met een prachtig oud paaslied uit Twente, "Christus is opgestanden"

Julián Carrón

‘Stel je geloof bloot aan de crisis, en leer wat het is om te leven’

ActualiteitAlain Verheij

De kerk moet gelovigen leren hun geloof zonder schroom bloot te stellen aan het dagelijks leven, met alle crises van dien, zegt Julián Carrón. Want in de dan ontstane franjeloosheid zouden we weleens kunnen ontdekken wat we écht nodig hebben om te leven.

Wat ontrukt ons aan het niets?

ActualiteitJulián Carrón

De inleiding van de tekst die Julián Carrón aan het voorbereiden is over het onderwerp "Wat ontrukt ons van het niets?"

Traces magazin, mei 2020

De tijd van ons oordeel

Actualiteit

De Goede Week 2020, een historisch moment, zonder precedent, onmiddellijk en voor altijd in ons geheugen gegrifd, alles teruggebracht tot de essentie. Een gelegenheid om 'ons menszijn opnieuw te laten ontwaken' Editorial van het mei nummer van Traces.

Julián Carrón (Foto: Lupe de la Vallina)

Carrón: Laten we niet weglopen voor (de impact met) de realiteit.

ActualiteitSimone Baroncia

Hoe overwin je angst? Welke bijdrage kunnen christenen leveren? Welke uitdaging vormt deze pandemie voor het geloof? De president van de Fraterniteit bespreekt de thema's van zijn e-boek "Het ontwaken van het menszijn" met korazym.org.

Paus Franciscus, met de icoon Maria Salus populi Romani, tijdens de H. Mis van paasochtend (Foto: Vatican News)

Paus Franciscus' oproep voor de meimaand

ActualiteitPaus Franciscus

Paus Franciscus' brief aan de gelovigen met de oproep de rozenkrans te bidden in de meimaand; met een tweetal smeekgebeden, voor een einde aan de pandemie en een verlichting van het erdoor veroorzaakte lijden (vert. arsacal.nl, bron: rkdocumenten.nl)

Pier Paolo Pasolini

Don Giussani en de ontmoeting met Pasolini en Testori

ActualiteitMassimo Borghesi

Als geloof niet wordt ervaren als een ontmoeting gaat het verloren. In een artikel oorspronkelijk gepubliceerd in Il Sussidiario, 4 november 2014, lezen we over Giussani's ontmoeting met Pier Paolo Pasolini en Giovanni Testori.

Julián Carrón, "Het ontwaken van het menszijn"

Het ontwaken van het menszijn

Actualiteit

De situatie die we meemaken heeft ons ervan bewust gemaakt dat we de afgelopen jaren in een soort bubbel geleefd hebben. Dit isolement toont ons – misschien wel voor het eerst zó duidelijk en algemeen – onze existentiële conditie.

Pater Raniero Cantalamessa OFMCap. (foto: ANSA)

Ons grootste gevaar: de illusie van eigenmachtigheid

ActualiteitRaniero Cantalamessa OFMCap.

"Er was slechts het kleinste en meest vormloze element van de natuur, een virus, voor nodig om ons eraan te herinneren dat we sterfelijk zijn, dat militaire macht en technologie niet voldoende zijn om ons te redden."

Een nieuw bewustzijn van de betekenis van het huwelijk

ActualiteitPietro en Ilaria, Milaan

Ilaria en Pietro trouwden op 29 februari in een besloten familiekring. Maandenlange voorbereidingen voor het grote feest bleken vergeefse moeite. Eerst ervoeren ze dit als buitengewoon onbillijk. Maar dan vroegen ze zich af: wat wil de Heer van ons?

De Opstanding van Jezus, detail mozaïek, Basiliek Notre-Dame-du-Rosaire, Lourdes

De Paasbrief van de Nederlandse bisschoppen

Actualiteit

Zelfgemaakte zekerheden hebben plaats gemaakt voor onzekerheid en angst. Zoals de leerlingen verblijven we in de stilte van Paaszaterdag en ervaren we de broosheid van ons bestaan. Maar het Woord dat leven in overvloed geeft is en blijft onze zekerheid.

Boekje voor de Goede Week

Actualiteit

Het boekje bevat de teksten en gebeden die don Giussani altijd heeft aangewezen als hulp voor het beleven van de Goede Week.

De Heilige Óscar Romero

Liefde voor Christus niet scheiden van de liefde voor je broeders.

ActualiteitJulián de la Morena

40 jaar geleden is het sinds Óscar Romero, levend in een land vol geweld, zijn martyrium onderging. Zijn favorite psalm: "Wie in de beschutting van de allerhoogste woont(...) De verschrikking van de nacht hoef je niet te vrezen. Mijn God, op U vertrouw ik

Laurens Peeters Foto: KN - Jan Peeters

Video-leren kan klassikaal onderwijs niet vervangen

ActualiteitLaurens Peeters

E-learning mist fysieke nabijheid. Toch is na afloop van de gezamelijk door groep 5/6 bekeken boodschap van de paus op 25 maart, Maria Boodschap, de ervaring positief: "Wij hebben de paus, en elkaar, en samen zijn we van Hem. Dus zijn wij niet alleen."

De zegen Urbi et Orbi, over stad en wereld

"De Heer omarmen om de hoop te omarmen"

ActualiteitPaus Franciscus

De meditatie van Paus Franciscus op het St.-Pietersplein tijdens de gebedsdienst voor sterkte en hoop midden in de corona pandemie. "Ons geloof is zwak en we zijn bang. Maar U, Heer, laat ons niet over aan de willekeur van de storm"

Paus Franciscus

"Laten we samen het Onze Vader bidden"

ActualiteitPaus Franciscus

Een uitnodiging voor een gemeenschappelijke smeekbede om bescherming tegen de dreiging van de pandemie: woensdag 25 maart om 12.00 uur. Dan, op vrijdag 27 maart, een moment van gebed vanaf het lege Sint Pietersplein met na afloop de zegen Urbi et Orbi.

Paus Franciscus' aanroep van St.-Joseph - de beschermer van al onze gezinnen

Laten we ons vasthouden aan wat er werkelijk toe doet

ActualiteitPaus Franciscus

Paus Franciscus' boodschap voor het bidden van de rozenkrans, voorgesteld door de Italiaanse bisschoppen tijdens deze noodsituatie, om zich tot de Heer te wenden, opdat Hij elk gezin mag beschermen, vooral 'de zieken en degenen die voor hen zorgen'.