(Foto: Giovanni Gimmi Garbujo)

Het ritme van het Mysterie

In het januari-nummer van Traces, een gedeelte uit een dialoog met de theoloog Javier Prades, opgetekend tijdens een seminar van de Spaanse Vereniging van Gezinnen voor Gastvrijheid.

Je leven geven voor het werk van een Ander

Online-presentatie van de Nederlandse vertaling van de laatste uitgave van teksten van Luigi Giussani door Reinout Wibier, hoogleraar privaatrecht aan de universiteit van Tilburg, en door de vertaler Michiel Peeters, studentenpastor.
Matthias Stomer, De aanbidding der herders, 17e eeuw. Palazzo Madama, Museo Civico d’Arte Antica, Turijn. © Mario Bonotto/Photo Scala, Florence

Kerstmis 2021, de videoposter

De woorden van don Giussani worden dit jaar begeleid door Matthias Stomers "De aanbidding der herders"
Davide Prosperi

Mededelingen van Davide Prosperi aan de beweging

De woorden van de interim-voorzitter van de Fraterniteit van Gemeenschap en Bevrijding, uitgesproken op 29 november 2021 n.a.v. het aftreden van don Julián Carrón als voorzitter op 16 november.

Kwesties van studentenpastoraat anno 2021

Evaringen van studentenpastor Michiel Peeters, eerder dit jaar gepubliceerd in het tijdschrift Franciscaans Leven. "Wat het meest ontbreekt in het leven van jonge mensen is een hartelijke, belangeloze aandacht voor hun persoon, gewoon omdat ze er zijn."

Kind zijn om vader te kunnen zijn

We publiceren de vertaling van een artikel van priester, theoloog en patristicus Pierluigi Banna, gepubliceerd in Avvenire, het dagblad van de Italiaanse Bisschoppenconferentie, op 23 november 2021

Don Giussani, op naar zijn 100-ste geboortejaar

Het jaar 2022 markeert de verjaardag van de geboorte van de stichter van CL. Het is een gelegenheid om de nieuwheid die hij in het leven van velen blijft brengen uit te diepen en bekend te maken. Hier volgt hoe u kunt bijdragen aan dit gedenkjaar.