Nieuws - 2022 - Page 2

(Foto: Giovanni Gimmi Garbujo)

Het ritme van het Mysterie

Actualiteit

In het januari-nummer van Traces, een gedeelte uit een dialoog met de theoloog Javier Prades, opgetekend tijdens een seminar van de Spaanse Vereniging van Gezinnen voor Gastvrijheid. De volledige tekst wordt in februari door de vereniging gepubliceerd.

Je leven geven voor het werk van een Ander

Actualiteit

Waar nog sprake is van God, wordt Hij niet langer opgevat als de zin van het leven, maar als ‘iets’ dat los staat van het dagelijkse bestaan. Zo wordt ook de werkelijkheid beroofd van haar zin en rol als teken. Hoe kunnen we uit deze situatie komen?